Menu Close

Onze missie en visie

In Atheneum Borgloon willen wij onze leerlingen optimaal voorbereiden op verdere studies. Dit betekent dat we meer willen zijn dan een plaats waar leerstof doorgegeven wordt. We streven ernaar om onze leerlingen alle kennis, vaardigheden en tools aan te reiken om te kunnen slagen in hun verdere studies en in het leven.

Om dit te bereiken stellen we in onze visie drie waarden centraal: 

#Ambitie

“Intelligentie zonder ambitie is als een
vogel zonder vleugels.”
– Salvador Dali 

Ambitie is een geladen woord, zeker wanneer je het over jongeren hebt. We geloven dat elke jongere diep vanbinnen ambities en dromen heeft. Het is belangrijk dat zij die ambitie durven uitspreken en het onderste uit de kan willen halen.

 

#Welbevinden

“Welbevinden = je goed voelen + iets zinvols doen + goede relaties onderhouden + het gevoel hebben dat je iets bereikt hebt.”
Martin Seligman 

Welbevinden is voor ons de motor die ervoor zorgt dat leerlingen hun ambities durven waar te maken. Een kind komt pas tot leren wanneer het zich veilig voelt en met realistische uitdagingen geconfronteerd wordt. Omdat we beseffen dat elke leerling uniek is, kiezen we voor een persoonlijke aanpak waarbij we oog hebben voor de interesses, de sterktes maar zeker ook de emotionele ontwikkeling van elke leerling. 

#Verantwoordelijkheid

The price of greatness is responsibility”
Winston Churchill 

Je kan je ambities enkel realiseren wanneer je ook je verantwoordelijkheden opneemt. We vinden het dan ook belangrijk dat we onze leerlingen leren om verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, voor hun naasten en voor de maatschappij. We ondersteunen onze leerlingen om zelf hun leerproces in handen te nemen onder meer aan de hand van praktische studietips, gesprekken naar aanleiding van hun resultaten en de begeleiding bij hun studiekeuze. 

Benieuwd hoe we onze missie realiseren?