Menu Close

Nieuwe richting - UNIEK IN DEZE REGIO!

Informatica- en Communicatiewetenschappen

De richting Informatie- en Communicatiewetenschappen combineert een brede algemene vorming
met een specifieke technisch-wetenschappelijke vorming. De leerlingen  onderzoeken, experimenteren en ontdekken alle facetten van de informaticawetenschappen en elektronica. Tijdens de specifieke vakken leren ze algoritmes opstellen, programmeren en datanetwerken opzetten en beheren. Essentieel is dat ze een sterke wiskundige basis verwerven waarin matrices integralen, goniometrie, vectoren en complexe getallen een centrale plaats innemen. In de lessen elektronica komen onder andere elektromagnetisme, elektrodynamica en golven en trillingen aan bod.

Deze opleiding bereidt de leerlingen voor op heel wat professionele en academische bachelors binnen het studiegebied STEM, zoals Applied Computer Science, Industriële Informatica, Statistics & Data Science, Informatica – Software engineering of Informatica – Computernetwerken,…

Leren.

Ontdekken.

Beleven.

Ben je op zoek naar een warme school die je op weg zet om je ambities te bereiken? Een school die je helpt om je eigen sterktes te ontdekken en te ontwikkelen? Een school waar leren, ontdekken en beleven hand in hand gaan? Kom dan zeker eens langs in Atheneum Borgloon.

 

Onze school biedt een waaier aan studierichtingen aan in het algemeen en technisch secundair onderwijs die voorbereiden op verdere studies. 

 

 

Nieuws & foto's