Menu Close
5e jaar doorstroom domeinoverschrijdend

Economie-Wiskunde

Niet alleen ontrafelen we de cijfermatige complexiteit van economische systemen, maar ook smeden we de sleutels tot financiële inzichten en strategische besluitvorming. In de studierichting Economie-Wiskunde combineren we de kracht van cijfers met de logica van marktmechanismen, en worden we de architecten van een welvarende toekomst.

Wat ga je leren?
In de richting Economie-Wiskunde krijgen leerlingen de kans om een diepgaand begrip te ontwikkelen van zowel de economische theorieën als de wiskundige concepten die ten grondslag liggen aan moderne economische analyse en besluitvorming. De leerlingen krijgen inzicht in micro-economie, macro-economie, statistiek en lineaire algebra, terwijl ook de toepassing van deze concepten op echte economische problemen wordt benadrukt.

Ze zullen leren hoe ze economische modellen kunnen opstellen en evalueren, hoe ze data kunnen analyseren en interpreteren, en hoe ze effectieve strategieën kunnen ontwikkelen voor het nemen van financiële beslissingen.

Is deze richting iets voor jou?

  • Je hebt interesse in zowel economie als wiskunde en wilt graag een diepgaand begrip ontwikkelen van hoe deze disciplines met elkaar verweven zijn.
  • Je bent goed in cijfermatig denken en vindt het leuk om complexe problemen op te lossen met behulp van wiskundige methoden.
  • Je bent geïnteresseerd in het analyseren van economische systemen, markttrends en financiële gegevens met behulp van statistische en wiskundige modellen.
  • Je wilt graag leren hoe je economische beslissingen kunt nemen op basis van kwantitatieve analyse en data-analyse.
  • Je bent nieuwsgierig naar hoe wiskunde kan worden toegepast op echte economische vraagstukken, zoals het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het voorspellen van markttrends en het evalueren van investeringsbeslissingen.

Toekomstmogelijkheden
In het hoger onderwijs kan je verder in elke professionele en academische bacheloropleiding in het economische domein zoals verschillende managementsopleidingen, toegepaste economische wetenschappen, handelswetenschappen en handelsingenieur.

Basisvorming
Lesuren/week
Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Engels
2
Frans
3
Chemie
2
Fysica
1
Biologie
1
Geschiedenis en Burgerschap
2
Aardrijkskunde
1
Module EFC-Artistieke Vorming
1
Specifieke vorming
Lesuren/week
Economie en Bedrijfswetenschappen
4
Gevorderde Wiskunde
7
Differentiatie
Lesuren/week
LIFT UP
1
Project
Fysiek welzijn + EHBO
STEM