Menu Close
4e jaar doorstroom domeinoverschrijdend

Latijn

Navigeer door de eeuwenoude paden van kennis en wijsheid, waar de taal van Latijn ons verbindt met de rijke erfenis van beschavingen lang vervlogen.

Wat ga je leren?
Naast een brede algemene basisvorming volg je 4 lesuren Latijn. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en de cultuur van de Klassieke Oudheid. Dit zal je taalgevoel en je leesvaardigheid aanscherpen. Je beleeft de literaire en beeldende kracht van teksten, leert ervan te genieten en er creatief mee om te gaan. Je wordt je hierdoor ook kritisch bewust van de relatie tussen de oudheid en onze hedendaagse maatschappij en van de verschillen en gelijkenissen tussen klassieke en eigentijdse culturen.

Is deze richting iets voor jou?

  • Je volgde de basisoptie Klassieke Talen in de eerste graad en je kreeg een positief advies voor het verderzetten van een richting met Latijn. 
  • Je analyseert taal graag op een abstracte manier.
  • Je wil verbanden tussen verschillende Romaanse talen leren. 
  • Je wil meer te weten komen over onze eigen geschiedenis door de Griekse en Romeinse te bestuderen.
  • Je wil naar de wortels gaan van onze literatuur, filosofie en recht. 
  • Je wil logisch inzicht verwerven in taal, maar evengoed in wiskunde en wetenschappen. 
  • Je wil een goed geheugen trainen en ontwikkelen.

Toekomstmogelijkheden
In de derde graad kan je kiezen tussen de volgende studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit: Latijn-Wiskunde, Latijn-Wetenschappen en  Latijn-Moderne Talen. Zo kan je in de derde graad Latijn combineren met een pakket wiskunde, wetenschappen of moderne talen, naargelang je interesse. Een richting zonder Latijn kan natuurlijk ook.

Basisvorming
Lesuren/week
Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Engels
3
Frans
3
Wiskunde
4
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Geschiedenis
2
Aardrijkskunde
1
Specifieke vorming
Lesuren/week
Latijn
4
Differentiatie
Lesuren/week
LIFT UP
1
Optiepakket Duits of Wiskunde
2
Extra pakket wetenschappen
2
Project
Mentaal welzijn
STEM
Mediawijsheid