Menu Close
4e jaar doorstroom domeinoverschrijdend

Humane Wetenschappen

In de richting Humane Wetenschappen ontrafelen we de mysteries van het menselijk bestaan en ontwikkelen we een dieper inzicht in onszelf en de wereld om ons heen.

Wat ga je leren?
Bij het vak Gedrags- en Sociale Wetenschappen leer je hoe mensen zich ontwikkelen van jong naar oud en hoe menselijk gedrag wordt beïnvloed door gevoelens, gedachten en behoeften. Je leert vanuit filosofische begrippen nadenken over fundamentele vragen, zoals de mens, waarheid, goed en kwaad, geluk. Dat doe je door concrete ervaringen uit jouw leefwereld te toetsen aan de inzichten van hedendaagse en antieke filosofen en hierover filosofische gesprekken te voeren. In deze opleiding bestudeer je ook kunst en cultuur in de brede zin van het woord: kunst beleven, begrijpen en waarderen. 

Is deze richting iets voor jou?

  • Je hebt interesse in mens en samenleving.
  • Je analyseert graag je eigen gedrag en dat van anderen.
  • Je bent bereid om je communicatieve vaardigheden aan te scherpen.
  • Je wil nadenken over essentiële levensvragen.
  • Je bent nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur.
  • Je bent geboeid door de actualiteit.

Toekomstmogelijkheden
In de derde graad kan je kiezen voor Humane Wetenschappen in de doorstroomfinaliteit. Ook de richtingen Gezondheidszorg en Opvoeding & Begeleiding in de derde graad dubbele finaliteit zijn een mogelijkheid. 

Basisvorming
Lesuren/week
Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Engels
3
Frans
3
Wiskunde
4
Natuurwetenschappen
2
Geschiedenis
2
Aardrijkskunde
1
Specifieke vorming
Lesuren/week
Gedrags- en Sociale Wetenschappen
3
Filosofie
2
Kunstbeschouwing
2
Differentiatie
Lesuren/week
LIFT UP
1
Project
Mentaal welzijn
STEM
Mediawijsheid