Menu Close

Leerbegeleiding

Naast het verwerven van leerstof en vakgerichte vaardigheden is het ook belangrijk dat onze leerlingen studievaardigheden aanleren die hen van pas zullen komen wanneer ze later verder studeren.

De klastitularis speelt hierin een centrale rol. De klastitularissen van het 1e jaar begeleiden 1 uur per week de leerlingen tijdens een klasse-uur. Daarnaast volgen alle klastitularissen de leerlingen op wat betreft hun leerprestaties.

Elke vakleerkracht voorziet voor zijn vak de nodige studietips en duidelijke leerstofoverzichten.

 

Hoe pakken we het aan?

  • het klasse-uur in het 1e jaar: leren plannen, agenda lezen, studietips,… komen allemaal aan bod tijdens dit uur.
  • het seminarie leren leren in het 2e jaar gaat dieper in op studievaardigheden maar helpt de leerlingen ook al bij het nadenken over hun studiekeuze.
  • na het kerstexamen houden de klastitularissen feedbackgesprekken met hun leerlingen: hoe verliepen de examens? Heb je jezelf goed ingeschat? Waar ben je sterk in? Waar moet je extra aandacht aan besteden?
  • tijdens oudercontacten kan u met elke leerkracht in gesprek gaan over de resultaten van uw zoon of dochter
  • we investeren veel tijd in feedback: zowel voor elke toets apart als voor het hele rapport voorzien we uitgebreide commentaren die een bevestigen wat goed loopt en aangeven waar er nog groeimarge is.
  • een goede studiekeuze in het 4e en 6e jaar is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle studiecarrière. Vandaar dat er in het 4 en 6e jaar telkens 1 uur per week aan studiekeuze besteed wordt. Zo maken onze leerlingen een weloverwogen en succesvolle overstap naar de juiste studierichting.
  • nood aan extra studiebegeleiding? Op maandag, dinsdag en donderdag kan je tot 16u15 in de huiswerkklas blijven onder toezicht van een leerkracht.

Benieuwd hoe we leerlingen begeleiden?