Menu Close

3e graad

In de derde graad kan je kiezen uit de volgende studierichtingen binnen het Algemeen Secundair Onderwijs: Latijn –Wiskunde, Latijn – Moderne Talen, Wiskunde – Wetenschappen, Moderne Talen – Wetenschappen, Economie -Moderne Talen, Economie – Wiskunde, Humane Wetenschappen.

In het Technisch Secundair Onderwijs bieden we de richtingen Sociale en Technische Wetenschappen en Business, IT & Communication aan.

In onze derde graad staat de voorbereiding op verdere studies centraal. We begeleiden je in je studiekeuze en oefe­nen de studievaardigheden die je nodig hebt voor je verdere studies.

Studierichtingen met Latijn

Studierichtingen met Latijn streven verschillende doeleinden na:

  • cultureel: kennis van de Antieke Wereld is belangrijk om de hedendaagse samenleving te begrijpen. De Antieke Wereld vormt immers de basis van onze westerse cultuur.
  • algemene vorming: de studie van het Latijn is een goede training in het nauwkeurig en logisch denken. Lectuur van Latijnse teksten is een uitstekende voorbereiding voor elke vorm van wetenschappelijk onderzoek.
  • taalkundig: de studie van het Latijn biedt je een grondig inzicht in de moderne vreemde talen.

Deze richting biedt je dus een zeer brede en degelijke algemene vorming en bereidt je voor op een waaier aan hogere studies: Geschiedenis, Psychologie, Taal en Literatuur, Rechten, Wiskunde, Wetenschappen, …

Studierichtingen met
Moderne Talen

Do you speak English? Vous parlez français? Habla español? Als je kiest voor de richting Moderne Talen dan zal je op al deze vragen een positief antwoord kunnen geven.

In de derde graad breiden we niet alleen de woordenschat en spraakkunst uit, we verdiepen ons ook in de cultuur en literatuur van de verschillende landen. We schenken ook extra aandacht aan de luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid: een e-mail in het Spaans, een presentatie in het Frans, een debat in het Engels, …

Kortom, we kneden je tot wereldburger en bereiden je voor op de steeds toenemende globalisering.

Deze richting vormt een goede basis voor hogere opleidingen waarin taal, cultuur en communicatie centraal staan: Taal- en Letterkunde, Vertaler-Tolk, Communicatiewetenschappen, Marketing en Management, …

 

Studierichtingen met Wiskunde en Wetenschappen

De ontwikkelingen in de wetenschappen en technologie drukken zonder enige twijfel hun stempel op onze maatschappij. Denk maar aan informatica, elektronica, genetica, biochemie, ecologie, …

Wiskunde vormt de basis voor alle exact wetenschappelijke en economisch gerichte studies. Dit vak verscherpt het abstract denken en logisch redeneren, vaardigheden die ook in andere disciplines van pas komen. Deze richtingen bereiden je voor op een opleiding in de exacte wetenschappen: chemie, fysica, wiskunde, bio-ingenieur, burgerlijk of industrieel ingenieur, laborant, …

Studierichtingen met Economie

Zonder het te beseffen heeft elk van ons regelmatig te maken met economie: geld, lonen, bank, intrest, belastingen, … In de studierichtingen met Economie vertrekken we dan ook van dagelijkse gebeurtenissen om de samenhang tussen gezinnen, bedrijven en de overheid te verklaren.

Bedrijfseconomie geeft je inzicht in de werking van een onderneming en wijdt je in in de boekhouding: factureren, inventariseren, opstellen van balansen en resultaatsrekeningen. Ook burgerlijk, fiscaal, sociaal en handelsrecht behoren tot dit vak.

Deze richting vormt de basis voor hogere economische studies zoals Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelsingenieur, Handelswetenschappen, Boekhouden, Fiscaliteit, …

De studierichting Humane Wetenschappen

In deze studierichting is er ruime aandacht voor de mens als individu en als gemeenschapswezen. De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen trachten de leerlingen een duidelijk inzicht te geven in het menselijk functioneren op micro- en macroniveau.

Deze richting bereidt je voor op professionele bachelors waarin mens en samenleving centraal staan zoals leraar secundair onderwijs, onderwijzer, kleuterleider, verpleegkundige, …

De studierichting Sociale en Technische Wetenschapen

De richting Sociale en Technische Wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen. Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële ondersteuning leer je instaan. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

De richting Sociale en Technische Wetenschappen is de voorbereiding op een professionele bacheloropleiding zoals onderwijzer, kleuterleider, milieuzorg, vroedkunde, toegepaste psychologie, voedings- en dieetkunde, …

De studierichting Business, IT & Communication

Business, IT & Communication is een studierichting die je opleidt voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector. Het is een polyvalente studierichting die een veelzijdige vorming in moderne talen (Frans, Engels) en toegepaste informatica aanbiedt. Je leert zakenbrieven schrijven in de verschillende talen.In bedrijfseconomie bestudeer je de activiteiten van een kleine handelsonderneming. De handelsverrichtingen en de boekhoudkundige aspecten die ermee gepaard gaan, worden toegelicht. Je leert een aantal financiële verrichtingen boeken en leren de documenten kennen die ermee verband houden. Er is aandacht voor de btw-verplichtingen en de btw-aangifte. Je leert ook de technieken van de dubbele boekhouding.Je moet inzicht hebben in de opbouw van het rekeningstelsel en de werking van de verschillende types rekeningen. Tekstverwerking, gegevensbeheer, rekenblad, presentatie, internet en e-mail komen aan bod.Deze richting bereidt je voor op een verdere studie aan een hogeschool binnen het vakgebied Business of Accountancy.

Kom jij volgend jaar graag naar Atheneum Borgloon?