Menu Close

2e graad

Latijn

Deze studierichting kan je alleen kiezen als je ze ook in de eerste graad gevolgd hebt.

We verdiepen ons verder in de leef- en denkwereld van de Romeinen. Latijn verruimt niet alleen je cultuurkennis, maar vormt ook een stevige basis voor het leren van andere talen. Je leert ook heel wat studievaardigheden en op een inzichtelijke manier leerstof verwerken.

Economie

Voor deze richting heb je geen specifieke voorkennis nodig. Het vak Economie bestaat uit twee componenten: handelseconomie en boekhouden.

Handelseconomie neemt het economische mechanisme met zijn markten, instellingen, begrippen en relaties onder de loep. Boekhouden richt zich in de eerste plaats tot de grondbegrippen van het dubbel boekhouden, de studie van de balans- en resultatenrekeningen en de verwerking van de eindejaarsverrichtingen.

Wetenschappen

Tijdens de lessen Wetenschappen zoek je op proefondervindelijke wijze naar antwoorden op problemen die zich dagelijks stellen. Hoe en waarom ontstaat een regenboog (fysica), hoe kunnen we emulsies als vinaigrette en zonnebrandolie langer in stand houden (chemie), waarom bestaan er geen ‘witte merels’ (biologie), …?

De afdeling Wetenschappen beschikt over het dubbel aantal lestijden van de wetenschappelijke vakken. Je gaat dus dieper in op wetenschappelijke thema’s die in de andere ASO richtingen minder uitgebreid aan bod komen.

 

Humane wetenschappen

Cultuur- en gedragswetenschappen zijn vakken met een sterk psychologische en socio-culturele inslag. Ze laten je kennismaken met de wetenschappelijke studie van het menselijk gedrag, de sociale werkelijkheid en cultuur in de ruimste zin van het woord. Je leert nadenken over de persoon als individu en als lid van verschillende maatschappelijke groepen.

Sociale en Technische Wetenschappen

De richting Sociale en Technische Wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunten voor elk vak zijn steeds de mens en zijn omgeving. Je bestudeert de wetenschappen niet zuiver abstract en theoretisch, maar leert ook de concrete toepassingen. Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. 

De richting Sociale en Technische Wetenschappen bereidt je voor op een professionele bacheloropleiding zoals onderwijzer, kleuterleider, milieuzorg, vroedkunde, toegepaste psychologie, voedings- en dieetkunde, …

Business, IT en communicatie

Business, IT & Communication is een studierichting die je opleidt voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector. Deze polyvalente studierichting biedt een veelzijdige vorming in moderne talen (Frans, Engels) en toegepaste informatica.

In bedrijfseconomie bestudeer je de activiteiten van een kleine handelsonderneming zoals de handelsverrichtingen en de boekhoudkundige aspecten die ermee gepaard gaan. Je leert een aantal financiële verrichtingen boeken samen met de documenten die ermee verband houden. Er is aandacht voor de btw-verplichtingen en de btw-aangifte. Daarnaast leer je ook de technieken van de dubbele boekhouding. Je verwerft inzicht in de opbouw van het rekeningstelsel en de werking van de verschillende types rekeningen. Tekstverwerking, gegevensbeheer, rekenblad, presentatie, internet en e-mail komen aan bod.

Deze richting bereidt je voor op een verdere studie aan een hogeschool binnen het vakgebied Business of Accountancy.

Benieuwd naar onze studierichtingen in de 3de graad?