Derde graad Sociale en Technische Wetenschappen 

  1ste leerjaar 2de leerjaar
     
ALGEMENE VAKKEN    
Levensbeschouwing 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 2 2
Biologie - -
Fysica - -
Chemie - -
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Plastische Opvoeding - -
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Muzikale Opvoeding 2 2
     
TECHNISCHE VAKKEN    
Toegepaste Chemie 3 3
Toegepaste Biologie 2 2
Toegepaste Fysica 1 1
Toegepaste Informatica 1 1
Toegepaste Economie 2 2
Huishoudkunde 3 3
Opvoedkunde 2 2
     
PRAKTISCHE VAKKEN    
Praktijk Huishoudkunde 4 2
Stage Huishoudkunde - 2
     
COMPLEMENTAIR GEDEELTE    
Complementair gedeelte 2 2
     
TOTAAL AANTAL UREN 37 37