Studierichtingen met Latijn streven verschillende doeleinden na:

• een cultureel doel: kennis van de Antieke Wereld is belangrijk om de hedendaagse samenleving te begrijpen. De Antieke Wereld vormt immers de basis van onze westerse cultuur.

• een algemeen vormend doel: de studie van het Latijn is een goede training in het nauwkeurig en logisch denken. Lectuur van Latijnse teksten is een uitstekende voorbereiding voor elke vorm van wetenschappelijk onderzoek.

• een taalkundig doel: de studie van het Latijn biedt je een grondig inzicht in de moderne vreemde talen. De taalkundige waarde van het Latijn komt vooral in de richting Moderne Talen tot haar recht.

Deze richting biedt je dus een zeer brede en degelijke algemene vorming en bereidt je voor op een waaier aan hogere studies: Geschiedenis, Psychologie, Taal en Literatuur, Rechten, Wiskunde, Wetenschappen,…