Studierichtingen met Economie

Zonder het te beseffen heeft elk van ons regelmatig te maken met economie: geld, lonen, bank, intrest, belastingen, …
In de studierichtingen met Economie vertrekken we dan ook van dagdagelijkse gebeurtenissen om de samenhang tussen gezinnen, bedrijven en de overheid te verklaren. We zoomen ook in op de relaties met het buitenland.

Bedrijfseconomie geeft ons inzicht in de werking van een onderneming en wijdt ons in in de boekhouding: factureren, inventariseren, opstellen van balansen en resultaatsrekeningen. Ook burgerlijk, fiscaal, sociaal en handelsrecht behoren tot dit vak.

Deze richting vormt de basis voor hogere economische studies als Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelsingenieur, Handelswetenschappen, Boekhouden, Fiscaliteit, ...

 

Studierichtingen met Moderne Talen

Do you speak English? Vous parlez français? Habla español?
Als je kiest voor de richting Moderne Talen zul je op al deze vragen een positief antwoord kunnen geven.

In de derde graad breiden we niet alleen de woordenschat en spraakkunst uit, we verdiepen ons ook in de cultuur en literatuur van de verschillende landen.

We schenken ook extra aandacht aan de luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid: een e-mail in het Spaans, een presentatie in het Frans, een debat in het Engels, …
Kortom, we kneden jullie tot wereldburgers en bereiden je voor op de steeds toenemende globalisering.

Deze richting vormt een goede basis voor hogere opleidingen waarin taal, cultuur en communicatie centraal staan: Taal– en Letterkunde, Vertaler-Tolk, Communicatiewetenschappen, Marketing en Management, ...

Derde graad Economie-Moderne Talen 

1ste leerjaar   2de leerjaar  
       
Godsdienst/NCZ 2 Godsdienst/NCZ 2
Aardrijkskunde 1 Aardrijkskunde 1
Engels 3 Engels 3
Frans 4 Frans 4
Geschiedenis 2 Geschiedenis 2
Lichamelijke Opvoeding 2 Lichamelijke Opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2 Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4 Nederlands 4
Wiskunde 3 Wiskunde 3
Cultuurwetenschappen - Cultuurwetenschappen -
Gedragswetenschappen - Gedragswetenschappen -
Biologie - Biologie -
Chemie - Chemie -
Fysica - Fysica -
Latijn - Latijn -
Spaans 2 Spaans 2
Economie 4 Economie 4
Complementair gedeelte 3 Complementair gedeelte 3
       
TOTAAL AANTAL UREN 32 TOTAAL AANTAL UREN 32