Studierichtingen met Wiskunde en Wetenschappen

De ontwikkelingen in de wetenschappen en technologie drukken zonder enige twijfel hun stempel op onze maatschappij. Denk maar aan informatica, elektronica, genetica, biochemie, ecologie, etc.

Wiskunde vormt de basis voor alle exact wetenschappelijke en economisch gerichte studies. Dit vak verscherpt het abstract denken en logisch redeneren, vaardigheden die ook in andere disciplines van pas komen.

Deze richtingen bereiden je voor op een opleiding in de exacte wetenschappen: Chemie, Fysica, Wiskunde, bio-ingenieur, burgerlijk of industrieel ingenieur, laborant, etc.
 

Studierichtingen met Moderne Talen

Do you speak English? Vous parlez français? Habla español?
Als je kiest voor de richting Moderne Talen zul je op al deze vragen een positief antwoord kunnen geven.

In de derde graad breiden we niet alleen de woordenschat en spraakkunst uit, we verdiepen ons ook in de cultuur en literatuur van de verschillende landen.

We schenken ook extra aandacht aan de luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid: een e-mail in het Spaans, een presentatie in het Frans, een debat in het Engels, …
Kortom, we kneden jullie tot wereldburgers en bereiden je voor op de steeds toenemende globalisering.

Deze richting vormt een goede basis voor hogere opleidingen waarin taal, cultuur en communicatie centraal staan: Taal– en Letterkunde, Vertaler-Tolk, Communicatiewetenschappen, Marketing en Management, ...

Derde graad Wetenschappen-Moderne Talen 

1ste leerjaar   2de leerjaar  
       
Godsdienst/NCZ 2 Godsdienst/NCZ 2
Aardrijkskunde 2 Aardrijkskunde 1
Engels 3 Engels 3
Frans 4 Frans 4
Geschiedenis 2 Geschiedenis 2
Lichamelijke Opvoeding 2 Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 4 Nederlands 4
Wiskunde 4 Wiskunde 4
Biologie 1 Biologie 2
Chemie 2 Chemie 2
Fysica 2 Fysica 2
Spaans 2 Spaans 2
Complementair gedeelte 2 Complementair gedeelte 2
       
TOTAAL AANTAL UREN 32 TOTAAL AANTAL UREN 32