Studierichtingen met Latijn streven verschillende doeleinden na:

• een cultureel doel: kennis van de Antieke Wereld is belangrijk om de hedendaagse samenleving te begrijpen. De Antieke Wereld vormt immers de basis van onze westerse cultuur.

• een algemeen vormend doel: de studie van het Latijn is een goede training in het nauwkeurig en logisch denken. Lectuur van Latijnse teksten is een uitstekende voorbereiding voor elke vorm van wetenschappelijk onderzoek.

• een taalkundig doel: de studie van het Latijn biedt je een grondig inzicht in de moderne vreemde talen. De taalkundige waarde van het Latijn komt vooral in de richting Moderne Talen tot haar recht.

Deze richting biedt je dus een zeer brede en degelijke algemene vorming en bereidt je voor op een waaier aan hogere studies: Geschiedenis, Psychologie, Taal en Literatuur, Rechten, Wiskunde, Wetenschappen,…
 

Studierichtingen met Moderne Talen

Do you speak English? Vous parlez français? Habla español?
Als je kiest voor de richting Moderne Talen zul je op al deze vragen een positief antwoord kunnen geven.

In de derde graad breiden we niet alleen de woordenschat en spraakkunst uit, we verdiepen ons ook in de cultuur en literatuur van de verschillende landen.

We schenken ook extra aandacht aan de luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid: een e-mail in het Spaans, een presentatie in het Frans, een debat in het Engels, …
Kortom, we kneden jullie tot wereldburgers en bereiden je voor op de steeds toenemende globalisering.

Deze richting vormt een goede basis voor hogere opleidingen waarin taal, cultuur en communicatie centraal staan: Taal– en Letterkunde, Vertaler-Tolk, Communicatiewetenschappen, Marketing en Management, ...
 

Derde graad Latijn-Moderne Talen 

1ste leerjaar   2de leerjaar  
       
Godsdienst/NCZ 2 Godsdienst/NCZ 2
Aardrijkskunde 1 Aardrijkskunde 1
Engels 3 Engels 3
Frans 3 Frans 3
Geschiedenis 2 Geschiedenis 2
Lichamelijke Opvoeding 2 Lichamelijke Opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2 Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4 Nederlands 4
Wiskunde 4 Wiskunde 3
Latijn 4 Latijn 4
Spaans 2 Spaans 2
Complementair gedeelte 4 Complementair gedeelte 4
       
TOTAAL AANTAL UREN 33 TOTAAL AANTAL UREN 32