De studierichting Humane Wetenschappen

In deze studierichting is er ruime aandacht voor de mens als individu en als gemeenschapswezen. De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen trachten de leerlingen een duidelijk inzicht te geven in het menselijk functioneren op micro- en macroniveau.

Deze richting bereidt je voor op professionele bachelorstudies waarin mens en samenleving centraal staan zoals leraars secundair onderwijs, onderwijzer, kleuterleider, verpleegkundige, ...
 

Derde graad Humane Wetenschappen 

1ste leerjaar   2de leerjaar  
       
Godsdienst/NCZ 2 Godsdienst/NCZ 2
Aardrijkskunde 1 Aardrijkskunde 1
Engels 2 Engels 2
Frans 3 Frans 3
Geschiedenis 2 Geschiedenis 2
Lichamelijke Opvoeding 2 Lichamelijke Opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2 Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4 Nederlands 4
Wiskunde 3 Wiskunde 3
Cultuurwetenschappen 3 Cultuurwetenschappen 4
Gedragswetenschappen 4 Gedragswetenschappen 3
Biologie - Biologie -
Chemie - Chemie -
Fysica - Fysica -
Latijn - Latijn -
Spaans - Spaans -
Economie - Economie -
Complementair gedeelte 4 Complementair gedeelte 4
       
TOTAAL AANTAL UREN 32 TOTAAL AANTAL UREN 32