Studierichtingen met Economie

Zonder het te beseffen heeft elk van ons regelmatig te maken met Economie: geld, lonen, bank, intrest, belastingen, …
In de studierichtingen met Economie vertrekken we dan ook van dagdagelijkse gebeurtenissen om de samenhang tussen gezinnen, bedrijven en de overheid te verklaren. We zoomen ook in op de relaties met het buitenland.

Bedrijfseconomie geeft ons inzicht in de werking van een onderneming en wijdt ons in in de boekhouding: factureren, inventariseren, opstellen van balansen en resultaatsrekeningen. Ook burgerlijk, fiscaal, sociaal en handelsrecht behoren tot dit vak.

Deze richting vormt de basis voor hogere economische studies als Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelsingenieur, Handelswetenschappen, Boekhouden, Fiscaliteit, ...


Studierichtingen met Wiskunde en Wetenschappen

De ontwikkelingen in de Wetenschappen en Technologie drukken zonder enige twijfel hun stempel op onze maatschappij. Denk maar aan Informatica, Elektronica, Genetica, Biochemie, Ecologie, etc.

Wiskunde vormt de basis voor alle exact wetenschappelijke en economisch gerichte studies. Dit vak verscherpt het abstract denken en logisch redeneren, vaardigheden die ook in andere disciplines van pas komen.

Deze richtingen bereiden je voor op een opleiding in de exacte wetenschappen: Chemie, Fysica, Wiskunde, Bio-Ingenieur, Burgerlijk of Industrieel Ingenieur, Laborant, etc.

Derde graad Economie-Wiskunde 

1ste leerjaar   2de leerjaar  
       
Godsdienst/NCZ 2 Godsdienst/NCZ 2
Aardrijkskunde 1 Aardrijkskunde 1
Engels 2 Engels 2
Frans 3 Frans 3
Geschiedenis 2 Geschiedenis 2
Lichamelijke Opvoeding 2 Lichamelijke Opvoeding 2
Natuurwetenschappen - Natuurwetenschappen -
Nederlands 4 Nederlands 4
Wiskunde 7 Wiskunde 7
Cultuurwetenschappen - Cultuurwetenschappen -
Gedragswetenschappen - Gedragswetenschappen -
Biologie 1 Biologie 1
Chemie 1 Chemie 1
Fysica 1 Fysica 1
Latijn - Latijn -
Spaans - Spaans -
Economie 4 Economie 4
Complementair gedeelte 2 Complementair gedeelte 2
       
TOTAAL AANTAL UREN 32 TOTAAL AANTAL UREN 32