Sociale en Technische Wetenschappen 

  1ste leerjaar 2de leerjaar
     
ALGEMENE VAKKEN    
Levensbeschouwing 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Wiskunde 3 3
Biologie 1 1
Fysica 1 1
Chemie 1 1
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Plastische Opvoeding 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Muzikale Opvoeding 1 1
     
TECHNISCHE VAKKEN    
Toegepaste Chemie 1 1
Toegepaste Biologie 1 1
Toegepaste Fysica 1 1
Toegepaste Informatica 1 1
Toegepaste Economie - -
Huishoudkunde 2 2
Opvoedkunde 2 2
     
PRAKTISCHE VAKKEN    
Praktijk Huishoudkunde 3 3
Stage Huishoudkunde - -
     
PRAKTISCHE VAKKEN    
Complementair gedeelte 3 3
     
TOTAAL AANTAL UREN 38 38