Cultuur- en Gedragswetenschappen zijn vakken met een sterk psychologische en socio-culturele inslag.

Ze laten je kennismaken met de wetenschappelijke studie van het menselijk gedrag, de sociale werkelijkheid en cultuur in de ruimste zin van het woord. Je leert nadenken over de persoon als individu en als lid van verschillende maatschappelijke groepen.

 

 

HUMANE WETENSCHAPPEN

Godsdienst/NCZ

2

Nederlands

4

Frans

3

Engels

3

Geschiedenis

2

Wiskunde

4

Fysica

1

Chemie

1

Biologie

1

Aardrijkskunde

1

Lichamelijke opvoeding

2

Economie

-

Latijn

-

Cultuurwetenschappen

2

Gedragswetenschappen

2

Complementaire act.

4

Totaal aantal uren

32