Business, IT & Communication 

Handel-Talen is een studierichting die je opleidt voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector. Het is een polyvalente studierichting die een veelzijdige vorming in Moderne Talen (Frans, Engels) en Toegepaste Informatica aanbiedt. Je leert zakenbrieven schrijven in de verschillende talen.

In Bedrijfseconomie bestudeer je de activiteiten van een kleine handelsonderneming. De handelsverrichtingen en de boekhoudkundige aspecten die ermee gepaard gaan, worden toegelicht. Je leert een aantal financiële verrichtingen boeken en de documenten die ermee verband houden. Er is aandacht voor de BTW-verplichtingen en de BTW-aangifte. Je leert ook de technieken van de dubbele boekhouding.

Je moet inzicht hebben in de opbouw van het rekeningstelsel en de werking van de verschillende types rekeningen.

Tekstverwerking, gegevensbeheer, rekenblad, presentatie, internet en e-mail komen aan bod.

Deze richting bereidt je voor op verdere studies aan een hogeschool binnen het vakgebied Business of Accountancy.

Business, IT & Communication 

  1ste leerjaar 2de leerjaar
     
ALGEMENE VAKKEN    
Levensbeschouwing 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 4 4
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
     
SPECIFIEKE VAKKEN    
Toegepaste Economie 7 7
Dactylo 2 2
Kantoortechnieken 1 1
Seminarie ICT
2 2
     
TOTAAL AANTAL UREN 34 34