Je hebt belangstelling voor de mens en zijn leefomgeving.
Je bent iemand met een uitgesproken sociale interesse die graag creatief met en voor mensen werkt.
Je hebt interesse in toegepaste wetenschappen.

Sociale en technische wetenschappen is een “algemene” richting. Deze richting biedt op het eerste gezicht van alles wat. Wie nauwkeuriger kijkt, ziet de nadruk op het menselijke aspect. Sociale en technische wetenschappen is in feite de praktische variant op de humane wetenschappen in het ASO.
 

Eerste graad 

De overstap naar het eerste middelbaar is niet eenvoudig. Om je wegwijs te maken in de wirwar van klassen en richtingen, zetten we hier even op een rijtje wat je kan verwachten.
Het eerste studiejaar is samengesteld uit 28 gemeenschappelijke lesuren en een keuzepakket van 4 lesuren. Het tweede studiejaar is samengesteld uit 26 gemeenschappelijke lesuren en een keuzepakket van 6 lesuren.

Eerste graad   Eerste graad  
EERSTE LEERJAAR
 
  TWEEDE LEERJAAR  
BASISVORMING   BASISVORMING  
Godsdienst/Nc Zedenleer 2u. Godsdienst/Nc Zedenleer 2u.
Nederlands 5u. Nederlands 5u.
Frans 4u. Frans 3u.
Engels 2u. Engels 2u.
Geschiedenis 1u. Geschiedenis 2u.
Aardrijkskunde 2u. Aardrijkskunde 1u.
Wiskunde 5u. Wiskunde 4u.
Natuurwetenschappen 1u. Natuurwetenschappen 2u.
Plastische Opvoeding 1u. Plastische Opvoeding 1u.
Muzikale Opvoeding 1u. Lichamelijke Opvoeding 2u.
Lichamelijke Opvoeding 2u. Techniek 2u.
Techniek 2u.    
       
TOTAAL 28 lesuren/week TOTAAL 26 lesuren/week
       
KEUZEGEDEELTE:
keuze uit 3 studiepakketten van elk 4 lesuren
  KEUZEGEDEELTE:
keuze uit 2 studiepakketten van elk 6 lesuren
 
       
KEUZEPAKKET 2: SOCIALE
EN TECHNISCHE
  WETENSCHAPPEN
  KEUZEPAKKET 2: SOCIALE
EN TECHNISCHE
  WETENSCHAPPEN
 
Sport 2u. Muzikale Opvoeding 1u.
Seminarie Leren Leren 1u. Plastische Opvoeding 1u.
Seminarie ICT 1u. Gezinstechnieken 2u.
    Praktische Oefeningen Gezinstechnieken 4u.