Studiekeuzebegeleiding

In Atheneum Borgloon begeleiden we onze leerlingen vanaf het eerste jaar bij hun studiekeuze. Voor elke graad hebben we projecten uitgewerkt waarbij leerlingen kunnen nagaan waar hun interesses precies liggen. Zo kunnen we aan het einde van het schooljaar ook gericht studieadvies geven aan leerlingen en ouders.
In de eerste en tweede graad focussen we ons op de studiekeuze voor het volgende schooljaar, de leerlingen van de derde graad bereiden zich al volop voor op hun verdere studies. Een juiste keuze die aansluit bij de interesses en de studierichting van de leerlingen bepaalt immers in grote mate de slaagkansen!

Eens per jaar nodigen we de ouders van de leerlingen van het tweede en vierde jaar ook uit op onze infoavond rond studiekeuze. We leggen de ouders dan precies uit welke opties er zijn. We kijken dan niet enkel naar het volgende schooljaar maar richten onze blik ook al op de verdere toekomst.