Praktische info

Eerste schooldag
Op de eerste schooldag staat ons schoolteam klaar om alle leerlingen te verwelkomen.
Speciale aandacht wordt er besteed aan de eerstejaars. Zij worden al van aan de schoolpoort begeleid en maken tijdens de eerste schooldag kennis met hun nieuwe medeleerlingen en de leerkrachten.

Een lijst met schoolbenodigdheden wordt tijdens de eerste schooldag uitgedeeld. Zo weten ouders precies wat leerlingen nodig hebben en vermijden we onnodige aankopen.


Vriendschapsdagen
Om onze eerstejaarsleerlingen zo snel mogelijk te laten wennen aan de nieuwe school en hun nieuwe klasgenoten, organiseert onze school al tijdens de eerste weken van het schooljaar de Vriendschapsdagen, een driedaagse uitstap naar Kattevenia in Genk. Zo nemen ze een vliegende start voor hun eerste schooljaar in onze school.

Afwezigheid
Ouders lichten onze school zo snel mogelijk in wanneer hun zoon of dochter afwezig is. De leerling bezorgt een doktersbewijs of een briefje van de ouders op het secretariaat op de eerste dag dat hij of zij terug op school aanwezig is.
Ouders worden door de school ook steeds op de hoogte gebracht van de afwezigheid van hun zoon of dochter.
Meermaals per dag worden de afwezigheden in onze school gecontroleerd.

Wanneer een leerling ziek wordt wanneer hij op school is, worden steeds de ouders op de hoogte gebracht. Ouders halen hun kind zelf af aan school. In noodgevallen brengt het schoolpersoneel de leerling naar huis.

Middagpauze
Leerlingen blijven tijdens de middagpauze steeds onder toezicht op school!
Tijdens de pauzes kunnen leerlingen frisdrank kopen aan een automaat. Onze school biedt geen warme maaltijden aan maar leerlingen kunnen ’s ochtends een broodje bestellen. Er is keuze uit verschillende belegde broodjes.

Boeken

Op dit ogenblik zijn we al volop bezig om ervoor te zorgen dat het nieuwe schooljaar vlot van start kan gaan. Dit betekent onder andere dat de nodige handboeken en werkboeken besteld worden.

We werken voor de aankoop van de hand- en werkboeken via Standaard Boekhandel. Het is de bedoeling dat u zelf via de website van Standaard Boekhandel de boeken voor de richting van uw zoon of dochter bestelt. U vindt hieronder een stappenplan. Let wel op, de schoolboekenservice is pas actief vanaf 1 juli 2018. De afrekening van deze boeken regelt u rechtstreeks met Standaard Boekhandel. Het is belangrijk dat u de bestelling voor 5 augustus plaatst, aangezien er vanaf die datum extra kosten aangerekend worden. De boeken worden nadien bij u aan huis geleverd.