Praktische info

Eerste schooldag
Op de eerste schooldag staat ons schoolteam klaar om alle leerlingen te verwelkomen.
Speciale aandacht wordt er besteed aan de eerstejaars. Zij worden al van aan de schoolpoort begeleid en maken tijdens de eerste schooldag kennis met hun nieuwe medeleerlingen en de leerkrachten.

Tijdens de eerste schooldag krijgen leerlingen alle handboeken en cursussen mee naar huis. Handboeken worden door de school uitgeleend. Invulboeken en kopieën worden integraal aangerekend. Aan het begin van het schooljaar betalen ouders een voorschot. De volledige afrekening volgt in de maand november.

Een lijst met schoolbenodigdheden wordt tijdens de eerste schooldag uitgedeeld. Zo weten ouders precies wat leerlingen nodig hebben en vermijden we onnodige aankopen.


Vriendschapsdagen
Om onze eerstejaarsleerlingen zo snel mogelijk te laten wennen aan de nieuwe school en hun nieuwe klasgenoten, organiseert onze school al tijdens de eerste weken van het schooljaar de Vriendschapsdagen, een driedaagse uitstap naar Kattevenia in Genk. Zo nemen ze een vliegende start voor hun eerste schooljaar in onze school.

Afwezigheid
Ouders lichten onze school zo snel mogelijk in wanneer hun zoon of dochter afwezig is. De leerling bezorgt een doktersbewijs of een briefje van de ouders op het secretariaat op de eerste dag dat hij of zij terug op school aanwezig is.
Ouders worden door de school ook steeds op de hoogte gebracht van de afwezigheid van hun zoon of dochter.
Meermaals per dag worden de afwezigheden in onze school gecontroleerd.

Wanneer ene leerling ziek wordt wanneer hij op school is, worden steeds de ouders op de hoogte gebracht. Ouders halen hun kind zelf af aan school. In noodgevallen brengt het schoolpersoneel de leerling naar huis.

Middagpauze
Leerlingen blijven tijdens de middagpauze steeds onder toezicht op school!
Tijdens de pauzes kunnen leerlingen frisdrank kopen aan een automaat. Onze school biedt geen warme maaltijden aan maar leerlingen kunnen ’s ochtends een broodje bestellen. Er is keuze uit verschillende belegde broodjes.