Schoolleven

Het schoolleven op elke school verloopt in elke school een beetje anders.

Op de volgende pagina’s krijgt u alvast een zicht op hoe het schoolleven er praktisch aan toe gaat in Atheneum Borgloon.