Missie en visie

In Atheneum Borgloon zijn alle personeelsleden ervan doordrongen dat een school meer is dan een plaats waar leerstof doorgegeven wordt. We proberen jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst en reiken hen naast alle nodige leerinhouden ook alle vaardigheden en attitudes aan die ze nog nodig zullen hebben in hun latere leven.

Tegelijkertijd dragen we er zorg voor dat leerlingen zich goed voelen in onze school. Omdat we beseffen dat elke leerling uniek is, kiezen we voor een persoonlijke aanpak waarbij we oog hebben voor de interesses, de sterktes maar zeker ook de emotionele ontwikkeling van elke leerling.

Om het leerproces zo goed mogelijk te begeleiden, zetten we heel wat pedagogische middelen in. Onze school beschikt over computerklassen, twee labo’s, smartboards, uitgeruste vaklokalen en uitleenbare laptops en iPads. Zo kunnen lessen steeds in de beste omstandigheden gegeven worden.
Daarnaast hebben we ook heel wat aandacht besteed aan de aankleding van onze school. In onze frisse en kleurrijke klassen voelen onze leerlingen zich thuis.